Logo firmy ISO

31-355 KRAKÓW
ul. Starego Dębu 14/1
tel./fax: (48 12) 222 42 42
gsm: (601) 40 66 00; (601) 40 66 04; (601) 40 66 06
e-mail: centrum@aaxis.edu.pl
informacja: www.aaxis.pl

Kliknij i sprawdŸ status certyfikatuCENTRUM SZKOLENIOWO-WYDAWNICZE
Instytutu Projektowo-Badawczego AAXIS® SK


zaprasza do uczestnictwa
w SPECJALISTYCZNYM KURSIE MEDYCZNYM

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

Kurs prowadzony jest w formie kształcenia na odległość we wszystkich specjalnościach medycznych.
Kadrę naukową stanowią wysokiej klasy specjaliści ze wszystkich dziedzin objętych tematyką kursu.

Uczestnicy otrzymują punkty szkoleniowe i edukacyjne.


Jest to opracowana przez CENTRUM SZKOLENIOWO-WYDAWNICZE i zaakceptowana przez Naczelną Radę Lekarską, forma prowadzenia kursu medycznego.
Od 1 lipca 2008 r. AAXIS® SK Instytut Projektowo-Badawczy posiada status podmiotu spełniającego warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA w formie kształcenia na odległość (uchwała nr 122/KKM-08/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej).

Kurs medyczny OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA jest przeznaczony dla osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE (Dz. U. 2001, poz. 18), z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 16 września 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1941).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 390).


Kurs należy powtarzać co 5 lat.

KURS MEDYCZNY PROWADZONY JEST NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA ORAZ STATUSU PODMIOTU SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW.ZASADY PROWADZENIA KURSU:
 1. Rejestracja uczestnika następuje na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego - formularz można uzyskać drogą mailową, listownie lub na stronie www.
 2. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe na płycie CD - wykłady w formie prezentacji multimedialnych, przykładowe testy egzaminacyjne i pytania problemowe oraz materiały uzupełniające.
 3. Uczestnik ma prawo do nielimitowanych konsultacji z wykładowcami, które można odbywać telefonicznie, mailowo lub na terenie ośrodka szkoleniowego w Krakowie.
 4. Zgodnie z regulaminem kursu, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania materiałów, uczestnik kursu powinien zgłosić gotowość przystąpienia do egzaminu.
 5. Egzamin organizowany jest na terenie ośrodka szkoleniowego w Krakowie lub w innym miejscu, jeśli gotowość przystąpienia do egzaminu z określonego obszaru kraju zgłosi minimum 60 osób.
 6. W dniu weryfikacji wyników kształcenia odbywa się, trwające dwie godziny, problemowe powtórzenie przerobionego materiału metodą seminaryjną. Po trzydziestominutowej przerwie uczestnicy kursu przystępują do egzaminu.
 7. Po zaliczeniu egzaminu wydawane są certyfikaty (potwierdzające ukończenie kursu i zdanie egzaminu).Najbliższe spotkanie egzaminacyjne, prowadzone również w formie na odległość (zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 listopada 2020 r. taka forma egzaminu została czasowo dopuszczona obok formy obowiązującej) planowane jest na 22 kwietnia 2023 (godz.10:00).

INFORMACJE O KURSIE:
 • tel. (12) 222 42 42, gsm: (601) 40 66 00 w godz. 8:00-14:00 i 20:00-21.00
 • gsm: (601) 40 66 04 (bez ograniczeń czasowych)
 • e-mail: centrum@aaxis.edu.pl
 • www.aaxis.pl
 • OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA UCZESTNIKÓW KURSU:
 • tel. (12) 222 42 42, gsm: (601) 40 66 00 w godz. 8:00-14:00 i 20:00-21.00
 • e-mail: centrum@aaxis.edu.pl
 • MIEJSCE SPOTKAŃ EGZAMINACYJNYCH W KRAKOWIE:
 • NIEBIESKI Art Hotel & Spa ***** ul. Flisacka 3
 • www.niebieski.com.pl
 • dla uczestników kursu specjalna oferta na usługi hotelowe i gastronomiczne

  UWAGA:
  • Dla osób, które po pięciu latach ponawiają kurs w Centrum Szkoleniowym - SPECJALNA OFERTA.
  • Dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie - SPECJALNA OFERTA (kurs nie jest organizowany wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską).  INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

  Zapraszamy na spotkanie egzaminacyjne dla osób ubiegających się o uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, które odbędzie się 18 marca 2023 (sobota) o godz. 10:00 w Hotelu Niebieskim w Krakowie ul. Flisacka 3, egzamin zostanie przeprowadzony przez Komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

  ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ O KONTAKT: GRAŻYNA PUTER 601 406 604, 601 406 600.
  Doskonalący specjalistyczny kurs medyczny RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA - PRAWIDŁOWE OPISYWANIE BADAŃ

  Kurs jest przeznaczony dla lekarzy dentystów udzielających świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją procedur medycznych w zakresie diagnostyki rentgenowskiej.
  Najbliższe szkolenie prowadzone w formie kształcenia na odległość planowane jest w maju 2022 r.

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE (Dz. U. 2001, poz. 18), z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 16 września 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1941).
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997, poz. 152) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 790).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem, polegającą na udzielaniu świadczeń medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki [...] (Dz. U. 2021, poz. 1725).

  UWAGA: ww. podstawy prawnej nie stosuje się w działalności polegającej na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rtg służących wyłącznie do tych celów.

  Zapraszamy na spotkanie egzaminacyjne w dniu 28 maja 2022 w ramach którego odbędzie się problemowe powtórzenie przerobionego materiału metodą seminaryjną.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.  SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRACOWNI RTG

  Oferujemy kompletny system ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zawierający wszystkie, wymagane przepisami, elementy.
  System przeznaczony jest do samodzielnego wdrożenia. Prosty w stosowaniu.
  Dla uczestników kursu zniżka. Prosimy o kontakt.


  PROJEKTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

  Nasze BIURO KONSULTACYJNO-TECHNICZNE projektuje i wykonuje pracownie rentgenowskie wszelkich typów, pracownie neutronowe, izotopowe, magazyny źródeł i odpadów promieniotwórczych.
  Prowadzimy prace remontowo-budowlane oraz instalacyjne, zabezpieczamy środowisko oraz miejsca pracy przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym.


  PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

  Wykonujemy projekty architektoniczno-budowlane, również w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z obliczeniami osłon stałych.
  Prowadzimy doradztwo, udzielamy konsultacji.

  Projektujemy i wykonujemy systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, również z nawiewem laminarnym na salach operacyjnych.


  POMIARY DOZYMETRYCZNE ŚRODOWISKOWE

  Badanie skuteczności osłon przed promieniowaniem X, gamma, neutronowym, szczelności zamkniętych źródeł promieniowania, pomiar skażeń promieniotwórczych itp.


  SZKOLENIA W ZAKRESIE:

  • SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ
  • TWORZENIE PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH
  • WYKONYWANIE TESTÓW PODSTAWOWYCH
  • OBSŁUGA APARATÓW RENTGENOWSKICH I OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW EKSPOZYCJI
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA STANOWISKACH NARAŻONYCH NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

  ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNYCH KONSULTACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W MEDYCYNIE.
  BIURO KSIĘGOWE

  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tej dziedzinie.
  Tel.: 601 40 66 00, e-mail: biuro@aaxis.pl
  Serdecznie zapraszamy.