Logo firmy ISO

32-087 KRAKÓW-ZIELONKI
ul. Wiarusa 42/28
tel./fax: (48 12) 222 42 42
tel.: (48 12) 222 42 22
gsm: (601) 40 66 00; (601) 40 66 06
e-mail: centrum@aaxis.edu.pl
informacja: www.aaxis.pl

Kliknij i sprawdŸ status certyfikatuCENTRUM SZKOLENIOWO-WYDAWNICZE
Instytutu Projektowo-Badawczego AAXIS® SK


zaprasza do uczestnictwa
w SPECJALISTYCZNYM KURSIE MEDYCZNYM

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

Kurs prowadzony jest w formie kształcenia na odległość we wszystkich specjalnościach medycznych.
Kadrę naukową stanowią wysokiej klasy specjaliści ze wszystkich dziedzin objętych tematyką kursu.

Uczestnicy otrzymują punkty szkoleniowe i edukacyjne.


Jest to opracowana przez CENTRUM SZKOLENIOWO-WYDAWNICZE i zaakceptowana przez Naczelną Radę Lekarską, forma prowadzenia kursu medycznego.
Od 1 lipca 2008 r. AAXIS® SK Instytut Projektowo-Badawczy posiada status podmiotu spełniającego warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA w formie kształcenia na odległość (uchwała nr 122/KKM-08/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej).

Kurs medyczny OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA jest przeznaczony dla osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE (Dz. U. 2001, poz. 18), z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 1 marca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 623).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 390).


Kurs należy powtarzać co 5 lat.

KURS MEDYCZNY PROWADZONY JEST NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA ORAZ STATUSU PODMIOTU SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW.ZASADY PROWADZENIA KURSU:
 1. Rejestracja uczestnika następuje na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego - formularz można uzyskać drogą mailową, listownie lub na stronie www.
 2. Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe na płycie CD - wykłady w formie prezentacji multimedialnych, przykładowe testy egzaminacyjne i pytania problemowe oraz materiały uzupełniające.
 3. Uczestnik ma prawo do nielimitowanych konsultacji z wykładowcami, które można odbywać telefonicznie, mailowo lub na terenie ośrodka szkoleniowego w Krakowie.
 4. Zgodnie z regulaminem kursu, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania materiałów, uczestnik kursu powinien zgłosić gotowość przystąpienia do egzaminu.
 5. Egzamin organizowany jest na terenie ośrodka szkoleniowego w Krakowie lub w innym miejscu, jeśli gotowość przystąpienia do egzaminu z określonego obszaru kraju zgłosi minimum 60 osób.
 6. W dniu weryfikacji wyników kształcenia odbywa się, trwające dwie godziny, problemowe powtórzenie przerobionego materiału metodą seminaryjną. Po trzydziestominutowej przerwie uczestnicy kursu przystępują do egzaminu.
 7. Po zaliczeniu egzaminu wydawane są certyfikaty (potwierdzające ukończenie kursu i zdanie egzaminu).Najbliższe spotkanie egzaminacyjne, prowadzone również w formie na odległość (zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 listopada 2020 r. taka forma egzaminu została czasowo dopuszczona obok formy obowiązującej) planowane jest na sobotę 18 grudnia 2021 r. (godz.10:00).

INFORMACJE O KURSIE:
 • tel. (12) 222 42 42, (12) 222 42 22, gsm: (601) 40 66 00 w godz. 8:00-14:00 i 20:00-21.00
 • gsm: (601) 40 66 06 (bez ograniczeń czasowych)
 • e-mail: centrum@aaxis.edu.pl
 • www.aaxis.pl
 • OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA UCZESTNIKÓW KURSU:
 • tel. (12) 222 42 42, gsm: (601) 40 66 00 w godz. 8:00-14:00 i 20:00-21.00
 • e-mail: centrum@aaxis.edu.pl
 • MIEJSCE SPOTKAŃ EGZAMINACYJNYCH W KRAKOWIE:
 • NIEBIESKI Art Hotel & Spa ***** ul. Flisacka 3
 • www.niebieski.com.pl
 • dla uczestników kursu specjalna oferta na usługi hotelowe i gastronomiczne

  UWAGA:
  • Dla osób, które po pięciu latach ponawiają kurs w Centrum Szkoleniowym - SPECJALNA OFERTA.
  • Dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie - SPECJALNA OFERTA (kurs nie jest organizowany wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską).  INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

  Zapraszamy na szkolenie i egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienia INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ.
  Szkolenie planowane jest w grudniu 2021. Egzamin organizujemy wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w dniu 18 grudnia 2021 r. o godz. 12:00.
  UWAGA: w celu przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie wszelkie sprawy formalne muszą być zakończone 14 dni przed dniem egzaminu.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
  Doskonalący specjalistyczny kurs medyczny RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA - PRAWIDŁOWE OPISYWANIE BADAŃ

  Kurs jest przeznaczony dla lekarzy dentystów udzielających świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją procedur medycznych w zakresie diagnostyki rentgenowskiej.
  Najbliższe szkolenie prowadzone w formie kształcenia na odległość planowane jest w grudniu 2021 r.

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE (Dz. U. 2001, poz. 18), z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 1 marca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 623).
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997, poz. 152) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 790).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem, polegającą na udzielaniu świadczeń medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki [...] (Dz. U. 2021, poz. 1725).

  UWAGA: ww. podstawy prawnej nie stosuje się w działalności polegającej na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rtg służących wyłącznie do tych celów.

  Zapraszamy na spotkanie egzaminacyjne w dniu 18.12.21 w ramach którego odbędzie się problemowe powtórzenie przerobionego materiału metodą seminaryjną.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.  SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRACOWNI RTG

  Oferujemy kompletny system ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zawierający wszystkie, wymagane przepisami, elementy.
  System przeznaczony jest do samodzielnego wdrożenia. Prosty w stosowaniu.
  Dla uczestników kursu zniżka. Prosimy o kontakt.


  PROJEKTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

  Nasze BIURO KONSULTACYJNO-TECHNICZNE projektuje i wykonuje pracownie rentgenowskie wszelkich typów, pracownie neutronowe, izotopowe, magazyny źródeł i odpadów promieniotwórczych.
  Prowadzimy prace remontowo-budowlane oraz instalacyjne, zabezpieczamy środowisko oraz miejsca pracy przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym.


  PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

  Wykonujemy projekty architektoniczno-budowlane, również w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z obliczeniami osłon stałych.
  Prowadzimy doradztwo, udzielamy konsultacji.

  Projektujemy i wykonujemy systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, również z nawiewem laminarnym na salach operacyjnych.


  POMIARY DOZYMETRYCZNE ŚRODOWISKOWE

  Badanie skuteczności osłon przed promieniowaniem X, gamma, neutronowym, szczelności zamkniętych źródeł promieniowania, pomiar skażeń promieniotwórczych itp.


  SZKOLENIA W ZAKRESIE:

  • SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ
  • TWORZENIE PROCEDUR ROBOCZYCH
  • WYKONYWANIE TESTÓW PODSTAWOWYCH
  • OBSŁUGA APARATÓW RENTGENOWSKICH I OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW EKSPOZYCJI
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA STANOWISKACH NARAŻONYCH NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

  ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNYCH KONSULTACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W MEDYCYNIE.  USŁUGI COACHINGOWE

  Oferujemy usługi w zakresie coachingu indywidualnego, rodzinnego i firmowego
  CENTRUM COACHINGU
  Tel.: 601 40 66 04, e-mail: centrum@coaching.aaxis.pl
  Serdecznie zapraszamy.  BIURO KSIĘGOWE

  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tej dziedzinie.
  Tel.: 601 40 66 00, e-mail: biuro@aaxis.pl
  Serdecznie zapraszamy.